KHÁCH SẠN THIÊN LONG – THIÊN LONG HOTEL

Đại chỉ:  434 Võ Văn Kiệt – Thôn Triệu Dương – Xã Tam Thanh – Phú Quý – Bình Thuận

Số điện thoại: (0525)3767 676 – Hotline: 0914 769 111 – 0362 096 677

Website: 

Email: khachsanthienlong@gmail.com